FÆLLESSKAB

ØKONOMI

Hver dag ER vigtig

ØKONOMI

Betaling

Staten giver tilskud på grundlag af forældreindkomst. Nedenstående priser er før fradrag af tilskud for 2021-22.

Pris pr. uge: 2450 kr. i 42 uger

Priserne inkluderer skolerejser.

Indmeldelsesgebyr

Der opkræves indmeldelsesgebyr på 2500 kr. ved indmeldelse.

Indmeldelsesgebyret dækker udover administrative omkostninger indkøb af diverse beklædning til eleverne.

Indbetalt gebyr tilbagebetales ikke ved framelding.

Priser samt elevstøtte beregnes her

Skolen fremsender ansøgningsskema vedrørende statsstøtte. 

Skolefri
Hvis eleven tages ud af skolen i en uge, f.eks. skitur med familien, betales den fulde ugebetaling + reduceret statsstøtte ca. kr. 3.000,-.

Afbrydelsesgebyr:
Kr. 2.500,- hvis det er hjemmet som afbryder opholdet, eller hvis samarbejdet afbrydes fordi skolens regler overtrædes.