fbpx
FÆLLESSKAB

BESTYRELSENS BERETNING

Hver dag ER vigtig

BESTYRELSENS BERETNING 2021

v/formanden

Kære forældre- og skolekreds

Tak for at I er mødt op her til årets generalforsamling 2021. Det er dejligt at se jer, dejligt at det kunne lade sig gøre, dejligt at være tilbage på skolen. For nogle af jer er det jeres første generalforsamling og andre er mere garvede – uanset hvad så er vi bare så glade for at se jer!  På en generalforsamling skal vi hver især give jer status på det foregående år og vores bud på det fremtidige. Altså hvor er vi på vej hen og kommer vi fra?

CORONA

Lad os tage den med det samme. Corona..

Det seneste bestyrelses-år har igen været stærkt påvirket af COVID-19 situationen med restriktioner, forsamlingsforbud, anbefalinger, test og varierende smittetal m.m. som alle har haft indflydelse på året der er gået.

Vi startede lidt senere på det nye bestyrelse- år end normalt da sidste års generalforsamling blev flyttet fra april til august – grundet Corona.  Vi kunne byde velkommen til Tim og Heidi som nye medlemmer i bestyrelsen. Vi blev konstitueret og Heidi og jeg tiltrådte som det nye formandskab. Heidi blev derudover udvalgsformand for fondsudvalget. Tim blev udvalgsformand for Kommunikationsudvalget og Marketingsudvalget. Der har været fedt at opleve helt nye der går ind og tager ansvar på den måde som I har gjort det.

For bestyrelsens vedkommende har Corona betydet, at vi har måtte afholde størstedelen af vores bestyrelsesmøder online. Vi har vist at det kan lade sig gøre, men vi glæder os til at vi mødes fysisk igen.

Corona har gjort at de ansatte og ledelsen på matriklen har været særligt udfordret i deres arbejde. De har måtte omstille sig gang på gang med skiftende retningslinjer og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. Det har været hårdt og er det til dels stadig selvom det lysner. Vi håber at det bliver bedre efter sommerferien. Det har været vigtigt for os i bestyrelsen at vise de ansatte og ledelsen en anerkendelse for deres omstillingsparathed særligt sidste år, hvor alt var nyt. Vi valgte som anerkendelse at give alle de ansatte en større julegave end tidligere år. Det kan for nogen måske synes af lidt, men det var en måde hvormed vi kunne vise vores taknemmelighed og anerkendelse for det hårde arbejde.  

Det kræver en god ledelse at styre denne matrikel med de forskellige skoler og børnehus, hvor der gælder forskellige restriktioner og anbefalinger m.m. sammenholdt med at der skal skabes en stabil økonomisk fremtid. Jeg kan trygt sige til jer at vi har den bedste ledelse her. Vi oplever en ledelse der har knoklet aftener og weekender for at få det hele til at gå op. Vi oplever en ledelse der har stort fokus på de ansattes trivsel. Vi oplever en ledelse der nyder at samarbejde. Ledelsen er blevet forstærket ved at vi i januar kunne byde Johnnie velkommen til som leder af Midtfyns Efterskole. Johnnie kommer med 20 års erfaring fra Ringe Efterskole og har sammen med Mikael gjort et kæmpe arbejde for at sikre elevoptaget samt at sætte fokus på renoveringsopgaver store som små på skolen. Det har været dejligt at følge – vi mærker også som bestyrelsen en ledelse der har det godt med hinanden, der bruger hinanden og spiller hinanden gode. Det er fedt!

Bestyrelsens år

Jeg synes at det har været et godt bestyrelses-år med en faglig stærk sammensat bestyrelse.

Godt nok startede bestyrelses-året med at Marianne var nødt til at fratræde sin post grundet sygdom. Det er man selvfølgelig ikke herre over. Derfor blev suppleant Per Eriksen (far til Anton i 2. klasse) bedt om at træde til da han var suppleant fra skolekredsen. Vi var kede af, at måtte sige farvel til Marianne, da hun har hjulpet vi andre i bestyrelsen med at give en indsigt og forståelse i det pædagogiske arbejde.

Tak Marianne.

Per kom ind og trådte til og bød sig til med sin erfaring inden for bygge og anlæg sektoren. Det viste sig at være godt da vi stod lige for at skulle udskifte skolekøkkenet. Det har givet masser af sparring. Og det har været fedt. Tak Per – vi er kede af at du ikke fortsætter, men vi håber at du stadig vil være en del af byggeudvalget.

Hvad har vi blandt andet arbejdet med?

Jeg kan her fortælle at på sidste års generalforsamling var der fremsendt et ønske fra forældre om at vi undersøgte muligheden for at have sommeråbent i SFO/Børnehus. Det har resulteret i at der nu er ved at blive undersøgt med de andre institutioner i lokalområdet om det kunne være en opgave vi kan løfte sammen i fællesskab, da vi har vurderet at vi ikke kunne løfte den selv grundet pædagogiske og økonomiske hensyn.

Vi har også på sidste bestyrelsesmøde taget stilling til hvorvidt elevoptaget på efterskolen var tilfredsstillende i forhold til om det var forsvarligt at fortsætte efterskolens virke. Vi havde indgået en aftale i bestyrelsen om dette i foråret 2020, da elevoptaget og dermed den økonomiske fremtid så skidt ud grundet Corona. Det var en enig bestyrelse der nu kunne konstatere at elevoptaget på efterskolen var særdeles tilfredsstillende og at der derfor ikke skal stemmes om dette til denne generalforsamling. Efterskolen fortsætter derfor.

Jeg selv har afholdt individuelle LUS ledelsesudviklingssamtaler med Mikael, Anna og Majbrit og Heidi og jeg har afviklet en fælles LUS med en samlet ledelse. Disse samtaler har givet os nyttig viden og ikke mindst et indblik i ledelsens tanker, behov og ønsker. Vi tror nemlig på at en bestyrelse skal skabe de mest optimale rammer for at kunne sikre at vi har den bedste arbejdsplads at være leder på. Vi skal fortsat have de bedste ledere ansat på vores skole – så det kræver at vi lytter og samarbejder tæt med ledelsen. Det har vi gjort og det vil vi blive ved med.

Økonomi og renovering

Så om lidt bliver I præsenteret for nogle tal og selvom det kan se godt ud med det Corona tilskud på ca. 2,3 mil. som vi har modtaget fra staten, så er vi bevidste om, at der skal sættes til side så vi kan tilbagebetale tilskud for de færre efterskoleelever vi har i år 20/21.

Vi har iværksat den største pulje til renovering i nyere tid. Lige over en million kr. Det er dog inklusive den pulje der årligt afsættes til renovering. Det dækker udskiftning af meget nedslidte gulve, lofter i både friskole og efterskole. Opfriskning af toiletter på friskolen. Indkøb af klassesæt (Borde og stole), maling og opfriskning af rum.

Man kan spørge hvorfor vi har valgt at gøre dette. Svaret er ganske enkelt. Det er og har længe været stærkt nødvendigt. Med så mange personer på en matrikel vil bygningsmassen naturligt blive slidt. Og vi havde et efterslæb. Nu var der midler til at tage et større skridt i at rette op på dette. Vi er faktisk ret stolte af vores skole – så den skal være pæn at vise frem.

Andet der også var slidt ned og burde have påbegyndt udskiftning for flere år siden, men som vi først har kunne følge op på nu er udskiftning af lærernes arbejdscomputere. Der er fundet en økonomisk god aftale omkring indkøb og computerne vil snart finde vej til de ansatte. Det er vigtigt at de ansatte har de redskaber som skal til for at kunne undervise.

Markedsføringsudvalget har sammen med en arbejdsgruppe bestående af ledere og medarbejdere indgået en af tale med et nyt markedsføringsbureau MARGINAL for foreløbigt en 3-årig aftale.

Aftalen skal sikre at vi får et bedre udbytte af det vi betaler for. At vi får en styrket visuel profil udadtil. At vi får en ny hjemmeside for hele matriklen. Det er samlet set ikke en dyrere aftale for os, men vi sikrer os et firma der gerne VIL os og vil arbejde for og med os. Vi ser det desuden som en fordel at de er beliggende tæt på os og hurtigt kan komme på besøg.

Så status er at det har været et begivenhedsrigt år hvor der er er sat mange ting i gang.

Hvor er vi på vej hen?

Vi er i et positiv opsving med elevoptaget til efterskolen næste år. Vi er selvfølgelig klar over at dette ikke er en selvfølge årene efter – Det kræver et konstant arbejde. Vi i bestyrelsen vil via vores Efterskoleudvalg samarbejde tæt med Johnnie, Mikael og personalet med sparring omkring udviklingen af efterskolen. Det bliver spændende at følge. Vi skal sammen sikre, at vi fortsat har Danmarks bedste almene efterskole der giver eleverne lyst til at lære og være en del af et mangfoldigt fællesskab og som bare får det det fedeste ophold for alle – det hele med rod i det Grundtvig-Koldske. Vi glæder os så meget til de kommende år

Vi oplever en friskole, hvor der er arbejdsglæde og tilfredshed blandt lærerne – selv i denne tid. Det er først og fremmest en stabil friskole, hvor elevantallet er steget støt de seneste år. Vi har dog fokus på at vi har haft et par årgange med et færre antal elever. Det bliver derfor dejligt med en ny hjemmeside der afspejler skolens dagligdag og værdigrundlag så alle nye tilflyttere kan få det rette indtryk af vores dejlige skole. Og at vi får mulighed for at køre kampagner via vores markedsføringsbureau.

Børnehuset er en succes. Sådan er det. Vuggestuen har vist sig at være en god investering for den er også fyldt. Vi har netop haft forældrerådet fra børnehuset med til et af vores bestyrelsesmøder og vi ser frem til at få et tættere samarbejde med dem fremover. Vi har i bestyrelsen her fokus på madordning og på at optimere udeområderne for de mindste.

Nu må I ikke blive trætte… Men vi arbejder forsat på at kunne præsentere en udviklingsplan for en samlet matrikel. Vi har netop lige haft et særdeles spændende møde med vores arkitekt og til september er det aftalen at han vil præsentere materialet først for de ansatte. Senere på efteråret for alle jer forældre og skolekreds.

Udvalgene

Jeg, havde som formand nogle mål bl.a. om at sikre en større åbenhed i bestyrelsens arbejde. Vi skal dog fortsat arbejde på at finde en balance i at informere jer forældre og skolekreds. Jeg håber, at I føler at der er blevet mere åbenhed eller skabt et større indblik i bestyrelsens arbejde. Eller skal I endelig tage fat i mig hvis det er.

Derudover havde jeg som mål at vores udvalg blev mere synlige og ville blive vigtige sparringspartnere med skolens ledelse og personale. Det er klart at situationen med Corona har været udfordrende for dele af dette. Vi mangler stadig at få gjort flere af udvalgene flyvedygtige og det er et arbejde der vil fortsætte i det nye bestyrelses-år. Vi vil glæde os til at opleve de nye hjemmesider, hvor vi bedre kan synliggøre udvalgene.

Bestyrelsen

Vi skal her senere have valgt nye medlemmer til bestyrelsen. Vi skal som minimum have 2 nye medlemmer ind i bestyrelsen. Det bliver spændende. Men vi skal også sige farvel til Maria, som har været en del af bestyrelsen her på stedet i de sidste 11 år. Du har været næstformand og formand og du har i den grad taget din tørn for denne skole. Det har været en  stor hjælp at have dig med på sidelinjen Maria. Du husker beslutninger og tidligere aftaler med de tidligere forstandere m.m. Det har været uundværligt for os. Du vil blive savnet.

Formandskabet vil denne gang udlevere en velkomstmappe til alle nye (og gamle) bestyrelsesmedlemmer indeholdende alt det vigtigste, som man kan sætte sig ind i. Dette for at gøre det mere trygt at træde ind i bestyrelsen. Vi håber på engagerede og nysgerrige personer der vil bidrage med deres viden og faglighed til en fortsat stærk bestyrelse der vil udvikle skolerne og børnehuset samt det stærke samarbejde med vores ledelse.

Jeg kan love jer alle at vi fortsat vil have fokus på:

– En sund økonomi

– En sund udvikling af efterskolen

– Udvikling af de fysiske rammer for at ansatte og ledelse kan drive vores skole og  børnehus.

– Trivsel for ledelse og ansatte

 

Tak for ordet!

Henrik Nonnegård

Bestyrelsesformand